Pravidla

KANUFEST Roudnice nad Labem 2021

Závodník závodí na plastové lodi!

Závod má individuální a týmovou část, a to v několika kategoriích.

Pro individuální závod mohou být otevřeny kategorie K1M, K1Ž, C1, K1JM, K1JŽ. Podmínkou pro otevření kategorie je, že se do ní přihlásí alespoň šest závodníků – z důvodu důstojné alespoň semifinálové a finálové rozjížďky v crossu. 

Kategorie juniorů jak kluků, tak holek jsou pro všechny s ročníkem narození 2003 a mladší.

Pro teamový závod mohou být otevřeny dvě kategorie, a to kategorie mužů a kategorie smíšená – tj. týmy, jejichž hlídku tvoří alespoň jedna holka, s tím, že platí stejné pravidlo jako u individuálního závodu – kategorie bude otevřena, pokud bude alespoň šest týmů.

V případě, že nebude pro nedostatek závodníků nebo týmů kategorie otevřena, budou závodníci zařazeni do kategorie dle pohlaví (př. přihlásí se čtyři dívky do 18-ti let, kategorie K1JŽ se neotevírá a holky se zařadí do K1Ž). Týmový závod by byl případně jen pro jednu kategorii dohromady.

CREEKOVÝ INDIVIDUÁLNÍ ZÁVOD

Závodník může závodit ve více kategoriích, ale musí mít pro každou kategorii zvláštní číslo.

Kdo chce jet na singlu i kajaku, může, ale bude mít dvě čísla a nesmí počítat s tím, že mu bude vycházeno vstříc ohledně startu v rychlém sledu pro jednu a druhou kategorii. S ohledem na hladký průběh závodu to skutečně není možné. Podobně je to např. pokud pojede v mužích a juniorech zároveň.

Creeková individuální část je složena ze třech závodů (SPRINT, CREEKSLALOM, CROSS). Za každý z nich získají závodníci body dle předem určeného systému – viz níže.

Sprint

Start na rampě, cíl na konci kanálu – viz výklad trati, body – viz bodovací systém níže.

Individuální sprint se pojede dvoukolově, obě kola se pojedou podle stejné startovní listiny, a to hned za sebou. Časy obou kol se každému závodníkovi sečtou, sečtené časy dávají celkový čas, podle kterého budou závodníci seřazeni do pořadí a budou jim přiděleny body dle bodovacího systému – viz níže.

Slalom

Start na rampě, cíl shodný s koncem sprintu, body – viz bodovací systém.

V průběhu jízdy je nutno projet branky, příp. dotknout rukou bannery – viz výklad trati.

Ťuknout se branka smí, musí projet hlava závodníka, a to i za cenu odhození branky jakýmkoliv způsobem – ale ne rukou, resp. nesmí se pustit pádlo a branka do ruky chytit. Za neprojetí branky se k času přičítá penalizace (50s).

Cross

Pro účast v nedělním crossu bude rozhodující umístění v kvalifikačním sprintu a slalomu. Nicméně cross pojede prvních 96 závodníků v kategorii, takže počítáme, že všichni, nebo téměř všichni.

Start na rampě, cíl cílový banner + bannery k dotknutí rukou na trati – viz výklad tratě.

Rozdělení do pavouka proběhne v sobotu večer, bývá zvykem, že část závodníků postupuje rovnou do prvního kola, zbytek se utká v předkole do rozjížděk pro 64 (příp. 32, 16,8) nejlepších. Záleží na počtu závodníků v kategorii.

Jedou čtyři lodě najednou dle pavouka, postupují první dva, ti, co vypadnou, získávají body do konečného pořadí podle toho, kdy vypadli.

Pokud někdo v rozjížďce z nějakého důvodu neplácne cílový banner, automaticky se umisťuje na posledním místě dané rozjížďky a dostává tudíž body za poslední rozjížďku, kterou úspěšně dokončil – tzn. z crossu získávají nějaké body všichni, pokud v první rozjížďce dotknou cílový banner.

Pokud někdo nedotkne banner na trati, neznamená to diskvalifikaci, jen se posouvá v pořadí až za ty, kteří třeba dojeli do cíle později, ale splnili trať. Pokud někdo nedotkne na trati dva bannery, posouvá se až za ty, co nedotkli jeden banner, atp.

Na trati je dovoleno vše v duchu fair play. Pádlo se smí pouštět jen na doteky, za odstrkávání a chytání soupeřů rukou bude penalizace v podobě nedotyku.

Závodníci se můžou zúčastnit jen sprintu nebo jen slalomu, ale nebudou mít šanci na přední umístění v celkovém individuálním závodě. Jen Crossu se nikdo zúčastnit nemůže, protože pavouk bude sestaven dle pořadí po sečtení bodů za sprint a slalom.

Každý závod – sprint, slalom, cross může vítězi přinést až 450 bodů. Viz bodovací sytém.

CREEKOVÝ TEAM RACE

V rámci víkendového programu bude vyhlášen též team race, závod hlídek, a to jeho rozšířená verze. Týmům se do celkového hodnocení závodu budou počítat body za umístění v týmovém v týmovém slalomu a v týmovém crossu.

JEDEN ZÁVODNÍK MŮŽE BÝT ČLENEM JEN JEDNOHO TÝMU!!!

Hlídky budou tvořit tříčlenné týmy, závod je úplně zvlášť vyhodnocený, a to případně (jak již bylo uvedeno výše) ve dvou kategoriích – kategorie mužů a kategorie smíšená (týmy mající alespoň jednu závodnici).

Teamový slalom

Trať teamového slalomu bude oproti individuální lehce upravena – viz výklad trati. Jeden člen hlídky startuje z rampy (aby sepnul časomíru), ostatní členové čekají pod rampou. První bránou slalomu musí projet první člen startující na rampě, potom už je pořadí jedno a záleží na taktice jednotlivých týmů. Všichni tři plní postupně povinné branky na trati, čas se hlídce stopuje při průjezdu posledního člena týmu cílem. Penalizace a pravidla ťuknutí a neprojetí jsou nastaveny stejně jako u individuálního slalomu (neprojetí 50s). Pokud ale branku neprojede více členů týmu, penalizace se násobí počtem neprojetí (př. pokud branku neprojedou dva členové týmu, přičítá se danému týmu k času penalizace 100s).

Týmy jsou poté opět seřazeny dle časů, resp. časů upravených o nasčítané penalizace, a získávají body za umístění podle bodového systému – viz níže.

Týmový cross

Pro účast v nedělním crossu bude rozhodující umístění v kvalifikačním týmovém slalomu. Teamový cross pojede prvních 16 týmů v kategorii, takže opět počítáme, že všichni, nebo téměř všichni 😊

Cross pojedou najednou čtyři týmy, z rozjížďky postupují první dva.

Jeden člen týmu startuje na crossové rampě (tzn. z každého týmu jeden = čtyři lidi na rampě), druhý člen týmu startuje z pravého břehu nad rampou (tzn. z každého týmu jeden = čtyři lidi z pravého břehu) a třetí člen startuje z levého břehu nad rampu (tzn. z každého týmu jeden = čtyři lidi na levém břehu)

Trať nebude nikterak složitá – viz výklad tratě na místě.

Rozdělení do pavouka proběhne v sobotu večer, dle umístění v týmovém sprintu a slalomu.

Tým, který vypadne, získává body do konečného pořadí podle toho, kdy vypadl.

Pokud někdo v rozjížďce z nějakého důvodu neplácne cílový banner, automaticky se umisťuje na posledním místě dané rozjížďky a dostává tudíž body za poslední rozjížďku, kterou úspěšně dokončil – tzn. z crossu získávají nějaké body všichni, pokud v první rozjížďce dotknou cílový banner.

Pokud někdo z týmu nesplní podmínky na trati, neznamená to diskvalifikaci, jen se posouvá v pořadí až za ty, kteří třeba dojeli do cíle později, ale splnili trať.

Na trati je dovoleno vše v duchu fair play. Pádlo se smí pouštět jen na doteky, za odstrkávání a chytání soupeřů rukou bude penalizace v podobě nedotyku.

Týmy se můžou zúčastnit jen slalomu, ale nebudou mít šanci na přední umístění v celkovém týmovém závodě. Jen Crossu se nikdo zúčastnit nemůže, protože pavouk bude sestaven dle pořadí slalomu.

Každý závod – týmový slalom a týmový cross může vítěznému týmu přinést až 450 bodů – viz bodový sytém.

KONEČNÉ POŘADÍ ZÁVODU JE URČENO PODLE SOUČTU BODŮ ZA VŠECHNY TŘI INDIVIDUÁLNÍ DISCIPLÍNY (V PŘÍPADĚ INDIVIDUÁLNÍHO ZÁVODU) A ZA VŠECHNY DVĚ TÝMOVÉ DISCIPLÍNY (V PŘÍPADĚ TÝMOVÉHO ZÁVODU) V PŘÍPADĚ ROVNOSTI BODŮ JAK V INDIVIDUÁLNÍM TAK V TÝMOVÉM ZÁVODĚ SE NA LEPŠÍM MÍSTĚ UMISŤUJE TEN, KDO SE UMÍSTIL NA LEPŠÍ POZICI V CROSSU.